Adil Denizli

Talk Title: Molecular Imprinting Technology and Applications

Prof. Dr. Adil Denizli 1962 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi’nde “Antikanser İlaçların Polimerik Matrikslerden Kontrollu Salımı” isimli Yüksek Lisans Tezini 1986 yılında tamamladı. 1992 Yılında Hacettepe Üniversitesi’nde “Hemoperfüzyon için Spesifik Sorbentler” isimli Doktora Tezini tamamladı. 1994 Yılında Kimyasal Teknolojiler Doçenti oldu. 1998 Yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldı. 1999 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyeliğine seçildi. 2000 Yılında Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalında Profesör oldu. 2006 Yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı. Aynı yıl POPÜLER BİLİM dergisi Temel Bilim Ödülünü aldı. COMSTECH tarafından 1995-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinin en çok yayın yapan öğretim üyesi seçildi. 2007 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliğine seçildi. 2011-2014 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Konsey Üyeliği görevinde bulundu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilime Katkı Ödülü’nü aldı. Shangai Ranking’s Global tarafından 2016 yılında Dünyada En Çok Atıf Alan ilk 150 Araştırmacı (Kimya Mühendisliği) içerisine girdi. 2017 yılında Turkishtime Dergisi tarafından Bilime Yön Veren 100 Türk Arasına seçildi. SCI Kapsamında taranan uluslararası dergilerde 25 tane çağrılı derleme ve 700 tane araştırma makalesi yayımlandı. Ulusal kitaplarda 50, Uluslararası kitaplarda 100 bölüm yazarlığı vardır. Ulusal dergilerde yayımlanan 50 tane araştırma makalesi ve 200 adet popüler bilim yazısı vardır. “Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler”, “Afinite Temelli Biyosensörler I ve II” kitaplarının editörüdür. “Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar” kitabının yazarıdır. “Biochemistry” ve “Kimyanın Temelleri” kitaplarının çeviri editörüdür. Günümüze kadar 70 yüksek lisans, 51 doktora tezi ve 9 doktora sonrası araştırma yönetmiştir. Çalışmalarına Science Citation Index’ce (SCI) taranan dergilerde 32000’in üzerinde atıf yapılmıştır (h indeksi 89). Yayınlarına 1000’e yakın uluslararası kitap ve ansiklopedilerde 5000 civarında atıfta bulunulmuştur. Günümüze kadar 22’si “Kromatografi” 14’ü “Afinite Teknikleri” olmak üzere 36 ulusal ve uluslararası kongre düzenlemiştir. 7 adet lisanüstü yaz okulu, 1 adet çalıştay ve 4 adet lisansüstü yoğunlaştırılmış kurs düzenlemiştir. Evli (Dr. Fatma Denizli) ve bir çocuk (Alp Denizli) babasıdır.

en_USEnglish