Ali Sınağ

Talk Title: Quality-Oriented Design of Research Management

Konuşma Başlığı: Araştırma Yönetiminin Kalite Odaklı Tasarımı

Prof. Dr. Ali SINAĞ 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Nisan 2001 yılında tamamladığı doktora çalışmasının ardından Alman Akademik Değişim Servisinden (DAAD) aldığı bursla 2001’den 2003’e kadar Almanya’nın Karlsruhe şehrinde bulunan Karlsruhe Teknik Üniversitesinin köklü enstitüsü Engler Bunte Kömür, Petrol ve Doğalgaz Enstitüsünde Çelik yüzeyinin sertleştirilmesi (AB Projesi FP 7) konusunda ardından da yine aynı şehirde bulunan Karlsruhe Araştırma Merkezinin bursuyla da 2003’den 2004’e kadar Karlsruhe Araştırma Merkezinde Biyokütleden değerli kimyasalların eldesi için katalizör sentezi konusunda doktora sonrası bilimsel araştırmalarda bulundu. Ekim 2003’te Yardımcı Doçent, Nisan 2005’de Doçent, Eylül 2010’da Profesör oldu. Çok sayıda idari görevde bulunan Dr. Sınağ 2012 – 2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili, Ankara Üniversitesi Fikri Sınai Haklar Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Dr. Sınağ aynı zamanda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımlarında Değerlendirici Üye ve Takım Başkanı olarak 2016 yılından beri üniversitelerimizin dış değerlendirme sürecine katkı sunmaktadır. Prof. Dr. Ali Sınağ 2020 yılından bu yana TÜBİTAK Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri Çağrı Programları ile Yükseköğretim Kurulunu temsilen Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulları üyesidir. Dr Sınağ TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER) Kurul üyesi olarak da 2022 yılından beri görev yapmaktadır. Eylül 2023’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Araştırma ve Kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Sınağ’ın tamamlanmış ve yürütmekte olduğu çok sayıda ulusal/uluslararası TÜBİTAK projesi, 85 adet SCI ve SCI–Exp tarafından taranan uluslararası saygın dergide yayımlanan makalesi bulunmaktadır. Bu makalelere SCOPUS’a göre yabancı bilim adamlarınca bugüne dek 2800 civarında atıf yapılmıştır. Uluslararası ve ulusal kitap bölümleri ve biri uluslararası sekiz patenti bulunan Dr. Sınağ ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir

en_USEnglish