Jale Yanık

Talk Title: Converting biomass into value-added products and fuels

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde  profesör olarak çalışmaktadır. Prof.Yanık Yanık, Ege Üniversitesi’nden kimyager olarak mezun olmuş ve aynı üniversiteden Kimya Teknolojisi alanında doktora derecesini almıştır. Doktora çalışmasının ardından Alman Akademik Değişim Servisinden (DAAD) aldığı bursla Karlsruhe Üniversitesi (KIT) Engler-Bunte Enstitüsü’nde ve ardından Japonya’daki Okayama Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak PVC içeren plastiklerin sıvı yakıtlara dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yaptı. Plastik atıklardan sıvı yakıtların eldesiyle başladığı çalışmalar biyokütle ve atıkların  yakıt ve değerli materyallere dönüşümü ile devam etmiştir. Bu konular üzerine çeşitli ulusal/uluslararası projeler yapmıştır. Prof.Yanik’in bilimsel dergilerde 70’den fazla makalesi bulunmaktadır ve h-indeksi 37’dir (web of science, Nisan 2024). Dr. Yanık Almanca ve ileri derecede İngilizce bilmektedir.

2021 yılı TÜBİTAK Bilim ödülü sahibidir.

en_USEnglish