Mehmet Zahmakiran

Talk Title: Metal Organic Cage Structure Supported Subnanometric Metal Nanoclusters and Catalytic Applications

24 Şubat 1980 Antalya doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da gördükten sonra 1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. 2002 yılında lisans eğitimini bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirdikten sonra aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak lisansüstü çalışmalarına Prof. Dr. Saim Özkar danışmanlığında Anorganik Kimya Anabilim Dalında başlamıştır. 2005 yılında yüksek lisansını 2010 yılında da doktorasını yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında TÜBİTAK bursiyeri olarak 2006-2007 yılları arasında Japonya’da Advanced Industrial Science and Technology Enstitüsünde Fizik bölümünde Prof. Dr. Tetsuya Kodaira’nın araştırma grubunda FAR-IR Spektroskopisi ve Katalitik Uygulamaları üzerine misafir araştırmacı olarak araştırmalara katılmıştır. Yine doktora eğitimi içinde 2008-2009 yılları arasında DPT bursiyeri olarak Fransa’da “Le Laboratoire de Chimie de Coordination”da Bruno Chaudret’in araştırma ekibinde Organometalik Kimya ve Kataliz alanında misafir araştırmacı olarak yer almıştır. Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN doktora eğitimini bitirdikten ABD’de Massachusetts Institute of Technology Kimya Mühendisliği bölümünde Prof. Dr. Yuriy Roman’ın danışmanlığında assosiye araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalarını “Atomik Katman Depolama Tekniği” üzerine gerçekleştirmiştir.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak akademik hayatına başlayan Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN aynı bölümde 2013 yılında Doçent, 2018 yılında da Profesör ünvanlarını almıştır. Araştırma konuları metal nanoparçacıkları, metal organik kafes yapıları ve heterojen kataliz olan Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN’ın alanında saygın dergilerde 90 makalesi ile bu makalelerine aldığı 4800’ün üzerinde atıf bulunmaktadır ve h-indeks değeri 43’tür.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN alanındaki saygın çalışmalarından dolayı sırasıyla ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı Genç Araştırmacı Ödülünü, İTÜ-FABED Üstün Başarılı Genç Araştırmacı Ödülünü, TÜBA-GEBİP Ödülünü, Bilimler Akademisi-BAGEP Ödülünü, Almanya Alexander von Humboldt Georg Forster Research Fellowship Ödülünü, TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülünü ve son olarak ta İlim Yayma Vakfı Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülünü kazanmıştır.

Halen Bartın Üniversitesinde Ar-Ge’den sonra rektör yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN, TÜBİTAK-BİDEB ve ARDEB’te danışma kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisinde Asosiye üyedir.

en_USEnglish