Mine İnce

Talk Title: Molecular Engineering of Phthalocyanines for Solar Energy Conversion Systems

Prof. Dr. Mine İnce Ocakoğlu, 2000 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen Edb. Fak. Kimya bölümünden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Nanobilim ve Moleküler Malzemeler alanındaki ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. Community of Madrid ve Marie Sklodowska-Curie Scholarship tarafından finanse edilen doktora tezini Prof. Tomas Torres ve Dr. Maria Victoria Martinez-Diaz yönetiminde gerçekleştirdi. Mine İnce, 2012 yılında “ “Subphthalocyanines, Phthalocyanines and Azulenocyanines: Yellow, red-and Near-Ir-Absorbing dyes for Molecular Photovoltaics” başlıklı doktora tezini “cum laude” derecesiyle tamamlanmıştır.  Doktora tezi, 2012 yılında İspanyada “Nanoscience and Molecular Materials” alanında en iyi doktora tezi ödülüne layık görülmüştür. Boya temelli güneş hücreleri konusundaki doktora sonrası çalışmalarını İsviçre’de École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Üniversitesi’nde Prof. Michael Grätzel’,in grubunda yürütmüştür. Mine İnce, daha sonra Türkiye’ye dönerek, Mersin Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve kendi bağımsız araştırma grubunu kurmuştur. 2016 yılında doçentlik, 2021 yılında profesörlük  unvanını almış olup, Tarsus Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde akademik faaliyetlerine devam etmektedir.  Bilimsel araştırma çalışmalarının temeli güneş enerjisi dönüşüm sistemleri ve yapay fotosentez için güneş emisyon spektrumunun farklı bölgelerini absorbe edebilen yeni moleküler malzemelerin geliştirilmesine dayanmaktadır. Aynı zamanda biyoloji ve nanotıp uygulamaları için yeni fonksiyonel malzemelerin senteziyle de ilgilenmektedir. Güncel araştırma konuları arasında ftalosiyanin temelli fotokatalizörlerin geliştirilmesi ve fotokatalitik H2 üretimi ve CO2 indirgenmesi de yer almaktadır.

Prof. Dr. Mine İnce bugüne kadar bir çok ulusal ve uluslarası projede yürütücü/araştırmacı olarak yer almıştır. Enerji ve Malzeme Bilimleri alanlarındaki çalışmaları 2016 yılı UNESCO-LOREAL Genç Bilim Kadını Ödülü, 2018 yılı TÜBA-GEBİP, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ve ve 2019 yılında Prof. Mustafa PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Araştırma Teşvik Ödülüne layık görülmüştür. Perovskit güneş pillerinin geliştirilmesi konusunda Çin ile ikili bilimsel işbirliği kapsamında, 2022 yılında Chinese Academy of Science tarfından verilen “The Belt and Road” Scholarship (Visiting Professor) bursunu kazanmıştır.

.

en_USEnglish