Saim Özkar

Talk Title: Transition Metal Nanoclusters: Their use as catalysts in the hydrogen economy against climate change

1949 Elâzığ doğumlu Saim Özkâr, 1972 de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirerek Kimya Yüksek Mühendisliği Diploması aldı. Lise ve üniversite öğrenimini TÜBİTAK burslusu olarak sürdürdü. İki yıl sanayide çalıştıktan sonra doktora öğrenimi için 1974 yılında Almanya’ya gitti. Münih Teknik Üniversitesi’nde organometalik kimya konusunda yaptığı çalışmayla Kasım 1976 da Doktorasını aldı. Yurda dönünce iki yıla yakın bir süre MTA Enstitüsü’nde çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’ne öğretim üyesi olarak girdi. Aynı üniversitede Kasım 1982 de Doçent ve Aralık 1988 de Profesör oldu. Alexander von Humboldt Vakfı bursiyeri olarak 1986 yılında Almanya Mülheim’daki Max Planck Enstitüsü’nde araştırmacı ve 1988-1990 yılları arasında Toronto Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2000 de Fulbright bursiyeri ve takip eden yıllarda aralıklarla misafir bilimci olarak Colorado Devlet Üniversitesi’nde (ABD) toplam beş yıl süreyle geçiş metal nanokümelerinin oluşum kinetiği ve mekanizması konularında araştırmalara katıldı. TÜBİTAK’da 1985-1988 arası Grup Yürütme Komitesi Sekreteri, 1993-1999 arası SAGE’de danışman ve 1995-2000 arası Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyesi olarak çalıştı.

Saim Özkâr, 1996 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı ve 1996 yılından beri Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. SCI endeksli dergilerde yayın sayısı 325,  yayınlarına aldığı atıf sayısı 13500, h-endeksi 64 ve  6 Türkçe kitabı bulunmaktadır.

İlgi Alanı: Geçiş Metal Nanokümeleri; Nanoküme Oluşum Kinetiği ve Mekanizması; Homojen ve Heterojen Kataliz; Organometalik Kimya; Hidrojen Depolayan Malzemeler; Hidrojen Üretimi, Tepkime Kinetiği.

en_USEnglish