Savaş Kaya

Talk Title: Conceptual Density in the Field of Chemistry New Developments Based on Functional Theory

1989 yılında Sivas’ta doğan Savaş Kaya, lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı üniversite de Prof Dr. Cemal Kaya danışmanlığında, molekülllerin elektronegatifliklik ve kimyasal sertliklerinin hesaplanması için yeni denklemler bilime kazandırarak tamamlamıştır. 2014 yılından beri teorik ve hesaplamalı kimya alanında çalışmalar yapan ülkemizden ve yurtdışından alanında tanınmış yaklaşık 40 bilim insanından oluşan Kaya Araştırma Grubu’nun başında bulunan Savaş Kaya, SCI indeksli dergilerde yayınlanmış 350 den fazla makaleyi bilime kazandırmıştır. “Conceptual Density Functional Theory and Its Applications in the Chemical Domain”, Chemical Reactivity (Taylor and Francis)”, “Chemical Reactivity: Theories and Principles (Elsevier),” “Chemical Reactivity: Approaches and Applications (Elsevier),” ve “Corrosion Science: Theoretical and Practical Applications (Taylor and Francis)” başlıklı kitapları da bilime kazandıran Kaya’nın kendi soyadıyla anılan pekçok denklemi, kimyasal reaktivite parametresi ve elektronik yapı prensipleri de mevcuttur. “Property Prediction  from Structural Differences” ismini verdiği methodla, molekülllerin kimyasal reaktivite analizi ile ilgili polarlanabilirlik, kimyasal sertlik, entropi, manyetik süseptibilite gibi parametrelerin kolayca hesaplanabileceğini ispatlayan araştırmacının çalışmaları Kavramsal Yoğunluk Fonskiyonel Teori ve Uygulamaları, koordinasyon kompleksleri, katı hal kimyasal reaktivite analizleri, Sert ve Yumuşak Asit-Baz Yaklaşımı uygulamaları, Maksimum Sertlik ve Minimum Polarlanabilirlik İlkeleri, metallerin korozyonunun  önlenmesi, Monte Carlo Simulasyonları, Marcus Teori, Kimyasal Dengelenme İlkeri, Grup Katkı Yöntemleri üzerine odaklanmıştır.

en_USEnglish