Sezgin Bakırdere

Talk Title: Innovative Analytical Strategies for Low Detection Limits and High Accuracy Targets

Dr. Sezgin BAKIRDERE 01.06.1980 tarihinde Elazığ’da doğmuş, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden 2001 yılında bölüm/fakülte birinciliği ve üniversite ikinciliği dereceleri ile mezun olduktan sonra Analitik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisansını 2003 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Doktora Eğitimini başarı ile tamamlayan Dr. Bakırdere doktora eğitiminin bir kısmını Kanada Ulusal Araştırma Merkezi’nde sürdürmüştür. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında profesör unvanını alan Dr. Bakırdere çeşitli kurum/kuruşlarca desteklenmiş biri TÜSEB, 30’u TÜBİTAK projesi olmak üzere toplam 50 bilimsel araştırma projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış 340 makaleye, uluslararası saygın yayınevlerince basılan 2 kitaba, ulusal/uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 255 bildiriye ve 2022 yılına ait ulusal bir patente sahiptir. Dr. Bakırdere’nin güncel H-indexi 31 (Scopus) olup bilimsel yayınlarına yüksek sayıda atıf almıştır. Yaptığı çalışmalar ile 2019 Yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik ödülü, 6 adet TÜBİTAK 2242- Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda akademik danışman olarak Türkiye ve bölge geneli birincilik/ikincilik olmak üzere toplam 16 ödül kazanmıştır. Dr. Bakırdere 2015 yılında seçildiği Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asosiye üyeliğinin yanında dünya genelinde 200 üyesi bulunan Küresel Genç Akademi üyeliğine 2018 yılında seçilmiş olup bu görevlerine hala devam etmektedir. Akademik hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde devam eden Dr. Bakırdere 2022 yılında İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu’na “Fellow” üye olarak seçilmiş olup Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini sürdürmektedir.

en_USEnglish